promo
Yon fim Yole Derose gratis nan Boston PDF  | Print |  E-mail
Konsila Jeneral Dayiti nan Boston envite tout konpatriyòt kap viv nan Nouvèl Angletè a pou yo vini an foul nan UMASS Boston (Science Center, Lipke Auditorium - 100 Morrissey Boulevard Boston, MA 02125) dimanch kap 17 novanm 2013 a 5 kè nan aprè midi pou yo ka vin wè fim "Haïti Terre de Feu" ke Yole DEROSE fè.
Konsila a konte sou patisipasyon tout moun pou aktivite kiltirèl sa ka reyisi.
Pouw rezève ou mèt rele nan 617-266-3660 ext 15.