Tag: delne

Home delne
Chapo ba pou Tim Tim Jaden Kreyasyon
Post

Chapo ba pou Tim Tim Jaden Kreyasyon

Depi dik dantan, limanite te toujou santi bezwen rakonte reyalite ki antoure l ak nesesite pou kite eritaj kiltirèl pou jen- erasyon aprè yo. Se sa k fè moun pa ka viv san istwa ki se mak fabrik tout sivilizasyon ak sosyete atravè tradisyon oral ki toujou reziste panzou lekriti.