Twazyèm edisyon Festival Entènasyonal

Twazyèm edisyon Festival Entènasyonal

Twazyèm edisyon Festival Entènasyonal Literati Kreyòl ap dewoule 1e pou rive 5 desanm 2021 sou tèm “Literati nan kreyasyon moun”.

Parapò ak sitiyasyon sanitè mondyal la kote Kovid-19 ap fè raj nan anpil peyi, ekip FEL la deside, menm jan sa te fèt nan dezyèm edisyon an, adopte yon fòmil ibrid (prezansyèl / vityèl) pou dewoulman aktivite yo.

Envite donè a se Lyonel Trouillot (Ayiti), womansye, powèt, ansyen prezidan Asosyasyon Ekriven Karayib (Association des écrivains de la Caraïbe). Lyonel Trouillot pibliye Agase Lesperans (woman), Depale (pwezi, nan tètkole ak Pierre Richard Narcisse), zanj nan dlo (pwezi), elatriye. Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours (Acte Sud / Atelier Jeudi Soir) pibliye sou Direksyon l.

Festival la ap resevwa 2 envite espesyal ki se Ena Eluther (Gwadloup) ak Jude Duranty (Matinik).

 

Ap genyen tou plis pase yon ventèn lòt patisipan. Pami yo nou kapab site Jeanie Bogart, powetès ayisyen k ap viv Kanada; Evelyne Trouillot, ekriven ayisyen; Jean Emmanuel Jacquet, ekriven ayisyen ; Indran Amirthanayagam, powèt ameriken; Hilario Batista Felix, powèt kiben; Michel-Ange Hyppolite, ekriven, kritik literè ayisyen k ap viv Kanada; Dédé Dorcély, powèt ayisyen; Yves Marie Seraline, Matinik; Jean Baptiste Anivince, powèt ayisyen ; Iléus Papillon, powèt ayisyen ; Jean-Robert Placide, kritik literè ayisyen k ap viv Kanada ; Pauris Jean-Baptiste, ekriven ayisyen  e Bonel Auguste, powèt ayisyen.

FEL inisye depi nan dezyèm edisyon l FEL-timoun, ki se yon espas apa pou timoun yo moutre talan yo genyen nan divès disiplin atistik, tankou dans, mizik, desen. Se yon espas tou pou yo aprann pwezi, fè pwezi epi patisipe nan divès atelye literè.

 

Pami kèk nan aktivite k ap genyen pou twazyèm edisyon Festival Entènasyonal Literati Kreyòl la, nou kapab souliye Sware senk solèy (yon omaj pou 5 pèsonalite nan mond kreyolofòn nan: Jean Bernabé, Matinik; Danielle de Saint-Jore, Sechèl); Emile Celestin Megie, Ayiti; Robert Chaudenson, Lareyinyon; Hector Poullet, Gwadloup) ; espozisyon ak vant liv (Mezon edisyon, Ajans distribisyon) ; espektak (teyat, mizik, pwezi) ; Powèm nan pran machin (aktivite resital nan otobis) epi Konferans, Kozri, lekti senik.

Pou plis enfòmasyon sou 3èm edisyon Festival Entènasyonal Literati KreyIò la, kontakte Iléus Papillon : Imel : paplus12@gmail.com ;Tel : (509) 3785 6633 / 3350 2834.

Leave a Reply

Your email address will not be published.